BARN-HLR

Vad gör du om något barn i din närhet sätter i halsen, är med om ett drunkningstillbud eller har svårt att andas? 

 

Utbildningen i Barn-HLR ger dig kunskap att utföra hjärt-lungräddning och säkerhet att agera vid de vanligaste olyckstillbuden som inträffar i olika åldrar.

 

Kursen innehåller mycket praktisk träning på övningsdockor i olika storlekar så att rätt kunskaper finns vid  barnets olika åldrar. Instruktören kan komma till er eller så kan du anmäla dig till en öppen kurs för både privatpersoner och för t.ex. du som arbetar på förskola.

Vid alla tillbud är det viktigt att försöka behålla lugnet och förmågan att handla logiskt. Ju mer praktisk träning och kunskap desto bättre blir din möjlighet att kunna hjälpa ett barn på bästa sätt vid ett tillbud.

Vi följer HLR-rådets nya riktlinjer med begränsat antal kursdeltagare och all träning sker på var sin desinficerad övningsdocka.

Utbildningsinnehåll

  • Först på olycksplatsen (livsfarligt läge)

  • Bedömning och åtgärder vid nack- och ryggskada

  • Kontroll av livstecken (medvetande och andning)

  • Åtgärder vid bränn- och sårskada

  • Åtgärder vid luftvägsstopp och drunkning

  • Åtgärder vid medvetslöshet och chock (förebygga cirkulationssvikt)

  • Bröstkompressioner vid hjärtstopp (HLR)

  • Mun till mun andning (HLR)

  • Larmrutiner

 

Utbildningsbevis: Till samtliga deltagare och till företaget

Utbildningslängd: 3 timmar

Deltagarantal: Max 12 personer

Datum: Enligt ert önskemål.

Plats: I kundens lokaler eller i vår kurslokal på Globenhälsan AB, Arenaslingan 11 vid Globen. Se karta: Klicka här 

Pris: Kontakta oss för offert. 

 

Kursgaranti: Om du av någon anledning inte blir 100% nöjd med utbildningen, återbetalar vi kursavgiften

KUNDOMDÖMEN BARN-HLR

Livrustning-Kunskap_för_säkerhets_skull.