top of page

KRISSTÖD

Hur agerar vi i en krissituation? Det är viktigt att i förväg veta vad man bör göra vid en kris. Det kan handla om en tragisk händelse, en olycka, allvarlig sjukdom hos en medarbetare eller omorganisation och nedskärningar. Med rätt förberedelse hanterar ni kriser på ett framgångsrikt sätt som gör att verksamheten snabbt återgår till det normala igen.

Utbildningen fokuserar på krisens olika faser och hur man på bästa sätt praktiskt kan hjälpa de som drabbas. Kursen anpassas utifrån er situation och förkunskap och vi hjälper till att skapa en gemensam plattform för krisarbete och riskmedvetenhet. 

bottom of page