top of page

Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

 

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Livrustning AB, org. nr 556824-9022, Rudsjövägen 112, 131 47 Nacka, mejl: kontakt@livrustning.se, (” Livrustning”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Livrustning tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Livrustning, såsom besök på webbplats.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

2. Personuppgiftsansvarig
Livrustning är personuppgiftsansvarig för Livrustnings behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Livrustning samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp hos Livrustning, använder dig av Livrustnings support, besöker Livrustnings webbplats eller ett event/utbildning som Livrustning anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Livrustning. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Livrustning och för att Livrustning ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Livrustning samlar in uppgifter om dig såsom din inköpshistorik, hur du interagerar med Livrustnings webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk. Du kan när som helst uppdatera dina uppgifter genom att kontakta oss och be om att uppgifterna ska tas bort.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Livrustning

De personuppgifter Livrustning samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)

Adress

Telefonnummer och e-post

Betalningsuppgifter

Kundnummer

IP-adress och information om din användning av Musikbutikens webbplats

 

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 Livrustning behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Livrustning dina personuppgifter i syfte att:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;

Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;

Lämna information och rikta marknadsföring, per post, mejl, SMS/MMS samt telefon avseende Livrustning och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;

Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;

Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;

Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;

Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt

Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


 

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Livrustning baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund  Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Livrustning samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Livrustning behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Livrustning ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

bottom of page