top of page

BRAND

Varje år anmäls fler än 30 000 brandskador till försäkringbolagen och ca 100 personer dör tragiskt nog i bränder i Sverige. Brandskyddsutbildning krävs för att verksamheten ska ha ett skäligt brandskydd och uppfylla kraven i Lagen om skydd mot olyckor. Våra utbildningar kan genomföras på distans eller på plats hos er där praktisk träning ingår.  

 

Vi utbildar på plats med den senaste tekniska utrustningen så praktiskt träning med handbrandsläckare kan ske inomhus oberoende av väder och möjlighet till övningsplats utomhus.  Kontakta oss så berättar vi hur det går till.

En rolig och samtidigt allvarlig utbildningsdag som räddar liv. Under dagen blandas praktik och teori och ni lär er släcka eld med handbrandsläckare, utföra hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare och ta hand om någon i din närhet som har satt ihalsen eller skadat sig.

Deltagarna på utbildningen ges grundläggande kunskap och förståelse kring hur brand uppstår, dess förlopp och hur man på bästa sätt bekämpar brand. Kursen ger även ökad förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö. Teori blandas med praktisk träning där alla får träna på att använda handbrandsläckare.

Det nya alternativet till Brandskydds-föreningens kurs Heta Arbeten. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och är jämförbar med Heta arbeten. Utbildningen ger dig ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagen villkor. 

Brandskyddsföreningen och Försäkringsbolagen har godkänt att man kan gå en certifieringskurs på distans. Kursen på distans är sex timmar och du får ett certifikat direkt efter kursen.

bottom of page