BRAND

För att känna trygghet i att hantera svåra situationer vid brand erbjuder vi utbildningar med mycket praktisk träning. Instruktören kommer alltid till er och tar med all utrustning så att alla får träna på hur man t.ex. använder en handbrandsläckare.  Kursutbudet innefattar träning för säker utrymning, förebyggande åtgärder, bekämpning av brand men även en säkerhetsdag då våra brandutbildningar och HLR med Hjärtstartare kombineras.

 

Vi utbildar med den senaste tekniska utrustningen så praktiskt träning med handbrandsläckare kan ske inomhus oberoende av väder och möjlighet till övningsplats utomhus.  Kontakta oss så berättar vi hur det går till.

En rolig och samtidigt allvarlig utbildningsdag som räddar liv. Under dagen blandas praktik och teori och ni lär er släcka eld med handbrandsläckare, utföra hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare och ta hand om någon i din närhet som har satt ihalsen eller skadat sig.

Deltagarna på utbildningen ges grundläggande kunskap och förståelse kring hur brand uppstår, dess förlopp och hur man på bästa sätt bekämpar brand. Kursen ger även ökad förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö. Teori blandas med praktisk träning där alla får träna på att använda handbrandsläckare.

För att vara säker på att utrymningen av lokalerna fungerar på bästa sätt är det bra att träna. Här får ni se hur organisationen och utrymningsstrategin hos er fungerar för att kunna göra eventuella förbättringar. Er verksamhet får svar på om rutiner och instruktioner säkerställer att larmgivning, utrymning och räddningsinsatser fungerar på ett snabbt och effektivt sätt.

Livrustning-Kunskap_för_säkerhets_skull.