HLR och Första Hjälpen

Första Hjälpen är ett samlingsnamn för ett antal olika utbildningar. Gemensamt för alla våra kurser är att hjärt-lungräddning (HLR) alltid ingår och man får lära sig att använda en hjärtstartare.

Utbildningarna sker vanligtvis hos kunden eller så kommer personal/privatpersoner till våra kurslokaler i centrala Stockholm. Innehållet i kurserna anpassas efter de vanligaste tillbuden som sker på er typ av arbetsplats.
 

Vi följer HLR-rådets nya riktlinjer med begränsat antal kursdeltagare och all träning sker på var sin desinficerad övningsdocka.

Kursen ger dig kunskap och hjälp att känna trygghet att kunna rädda liv vid livshotande situationer. HLR är den viktiga första hjälpen som ges om ett allvarligt tillbud har inträffat. Kurstiden är två timmar och då hinner man lära sig HLR och att använda en hjärtstartare men också träning i vad man gör om någon sätter i halsen eller svimmar.

Utbildningen på tre timmar ger dig kunskap och praktisk träning att ta hand om de allvarligaste tillbuden som drabbar barn; luftvägsstopp, allergiska reaktioner och drunkningstillbud.

Kursen innehåller barn-HLR med träning på övningsdockor i olika åldersstorlekar. Åtgärder vid fall- bränn- och sårskador ingår i kursen.

Varje månad har vi öppna kurser i HLR med hjärtstartare + Första Hjälpen centralt i Stockholm. Utbildningarna vänder sig till dig som privatperson eller om ni har personal på er arbetsplats som vill lära sig att rädda liv. 

Den kombinerade utbildningen i Första hjälpen + Hjärt-lungräddning (HLR) innehåller både träning på att använda en hjärtstartare samt åtgärder vid de Förtsa Hjälpen tillbud som kan ske på din typ av arbetsplats.  Utbildningen på tre timmar uppfyller arbetsmiljölagstiftningens grundkrav som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7. 

Om ni är en stor personalgrupp och har begränsat med tid så passar vår workshop utmärkt. På ett professionellt och lättsamt sätt kan du och dina medarbetare, på en personalträff eller kick-off, få livsviktiga kunskaper i att kunna rädda liv. Ni får under 60 minuter lära er hur man kontrollerar livstecken, lägger den drabbade i stabilt sidoläge, åtgärder om någon sätter i halsen, utföra HLR och använda en hjärtstartare. Workshopen kan genomföras på svenska eller engelska

Vad kan man själv göra föra att minska risken för att drabbas av en stroke eller hjärtinfarkt? Hur känns det att få en stroke och vilka symptomer kan man själv upptäcka? Hur kan du göra hälsosamma val så ofta som möjligt och hur kan du själv ha koll på om du börjar att ligga i riskzonen av att drabbas av en stroke eller en Hjärtinfarkt?

Genom att boka in föreläsningen Stroke och vägen tillbaka med utbildningen i HLR med hjärtstartare så får du svar på dessa frågor och också lära dig vad man gör om någon i din närhet drabbas.

Livrustning-Kunskap_för_säkerhets_skull.