top of page

Kvalitetspolicy

Ingår i Livrustning AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

 

Livrustning AB ska

 

Leverera kundanpassade utbildningar inom HLR och Första Hjälpen samt utrusta företag, föreningar och privatpersoner med lämplig CE-märkt hjärtstartare anpassad efter deras miljö.

Arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga förbättringar för att öka kundtillfredsställelse och kundsäkerhet.

Följa aktuella lagar, krav och utveckling som rör vår verksamhet.

Arbeta mot tydliga mätbara kvalitetsmål som löpande följs upp.

Arbeta i enlighet med Livrustnings riktlinjer för etik och kvalitet, de yrkesetiska riktlinjerna samt med beaktande av vår kundpolicy.

Arbeta för att ständigt förbättra effektiviteten i ledningssystemet.

Bibehålla att ha Sveriges nöjdaste kursdeltagare i HLR och Första Hjälpen enligt den största oberoende rekommendationssajten Reco.se (I jämförelse med de företag som utbildar mest)

Visa respekt, engagemang, omtanke och intresse i mötet med kund.

Sträva efter att överträffa kunds förväntan.

bottom of page