top of page

HJÄRTSÄKER ZON

EN HJÄRTSÄKER ZON SKAPAR TRYGGHET

 

Med en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser och andra offentliga miljöer finns nu en svensk standard (SS280000) som beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som gäller för att en plats ska vara en Hjärtsäker zon.

 

När ni bestämmer er för att uppfylla standarden gör ni er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg arbetsplats för medarbetare, kunder och besökare men visar även ett stort ansvar för er arbetsmiljö och alla i er närhet.

 

Ett antal krav ställs i standarden för att bli en Hjärtsäker zon:

 • Det ska finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112

 • Det ska finnas kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in

 • Personal ska veta var hjärtstartaren finns och kunna hantera den

 • Behandling med hjärtstartare ska kunna ske inom 3 minuter

 • Hjärtstartaren ska vara registrerad i Sveriges Hjärtstartarregister

LÄS MER OM HJÄRTSÄKER ZON

Tyck på knappen nedan för att ladda ner hela standarden gratis

Livrustning hjälper er att bli en Hjärtsäker zon genom;

 

 • Val av lämplig kvalitetssäkrad hjärtstartare utifrån er miljö och önskemål.

 • Skyddsväska, vägghållare, nödskylt, andningsmask och rescue-kit ingår alltid.

 • 8 års garanti.

 • Gratis supportavtal.

 • Utbildning av medarbetare i HLR med Hjärtstartare, enligt de nationella riktlinjerna

 • Rekommendation av skyltning och placering efter gällande riktlinjer.

 • Hjälp med att upprätta beradskaps- larm och underhållsrutiner.

 • Hjälp att registrera hjärtstartaren i Hjärtstartsregistret.

 • Kontakt av oss när det är dags för byte av elektroder och batteri.

 • Planering av repetitionsutbildningar i HLR med Hjärtstartare.

 • Diplom när standarden för en Hjärtsäker zon har uppfyllts.

 • Att ni efter uppfylld standard erhåller mallar och symboler för att både externt och internt kunna informera att ni nu är en hjärtsäker zon.

 • Återställning av hjärtstartaren om den har används vid en verklig händelse.

 • Gratis elektroder och eventuellt batteri efter användande i skarpt läge.

bottom of page