top of page
shutterstock_147327920.jpg

Utbildningar

De utbildningar och kurser vi erbjuder ger dig kunskap att hjälpa din familj eller arbetskollegor vid livshotande situationer som t.ex. brand, hjärtstopp, stroke eller om någon sätter i halsen. 

 

Utbildningarna kan ske hos er eller i våra kurslokaler i centrala Stockholm. Nu har vi glädjen att även erbjuda smarta digitala kurser som kan genomföras varsomhelst och närsomhelst. Ni behöver då inte administrera så att många samlas på en viss plats på en viss tid som ska passa alla. Man går utbildningen när det passar i sin egen kalender. Den digitala utbildningen passar utmärkt för företag, bostadsrättsföreningar, skolor och föreningar.

Vi på Livrustning AB har mer än 25 års erfarenhet av säkerhetsutbildningar och utbildar ca 2000 personer per år med Sveriges nöjdaste kursdeltagare i HLR och Första Hjälpen enligt reco.se. Klicka här för att se vad över 780 kursdeltagarna tycker.

Vill du eller ditt företag vara med och rädda liv? Kontakta oss för utbildningsförslag!

Mail: kontakt@livrustning.se

Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare är grunden i våra utbildningar i Första Hjälpen. Du kan därefter välja inriktning på kursen så att den anpassas efter det vanligaste tillbuden som kan inträffa hos dig t ex. luftvägsstopp, drunkningstillbud och fallskador. Hos oss hittar du kurser för kontoret, byggarbetsplatsen, förskolan, bostadsföreningen eller precis vad du behöver. Utbildningen i HLR med hjärtstartare kan nu även genomföras som digital-utbildning - eHLR.

Utbildningarna inom brand ger kunskap om hur man kan arbeta förebyggande mot brand och öka förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö. Hur kan brandrisker samt skador till följd av brand reduceras? En praktiskt del ingår där vi tränar med handbrandsläckare. Rutiner vid utrymningssituationer tränas också. Många av kurserna kan genomföras på distans.

Det är viktigt att i förväg veta vad man bör göra vid en kris. Det kan handla om en tragisk händelse, en olycka, allvarlig sjukdom hos en medarbetare eller omorganisation och nedskärningar. Med rätt förberedelse hanterar ni kriser på ett framgångsrikt sätt som gör att verksamheten snabbt kan återgå till det normala igen. Kurserna kan genomföras på distans.

bottom of page