top of page
shutterstock_147327920.jpg

Utbildningar

De utbildningar och kurser vi erbjuder ger dig kunskap att hjälpa din familj och andra personer vid skada eller sjukdom, samt kunskap att rädda liv i livshotande situationer. Varje deltagare har tillgång till egen övningsdocka att träna på under Första Hjälpen kurserna. 

 

Utbildningarna sker vanligtvis hos kunden eller i våra kurslokaler i centrala Stockholm. Nu har vi glädjen att erbjuda ett stort utbud av distanskurser som innehåller både teori och praktik.  Innehållet i kurserna skräddarsys efter kundens önskemål.

Vi på Livrustning AB har mer än 20 års erfarenhet av säkerhetsutbildningar med Sveriges nöjdaste kursdeltagare i HLR och Första Hjälpen enligt reco.se. Klicka här för att se vad kursdeltagarna tycker.

Vill du eller ditt företag vara med och rädda liv? Kontakta oss för utbildningsförslag!

Mail: kontakt@livrustning.se

Hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare är grunden i våra utbildningar i Första Hjälpen. Du kan därefter välja inriktning på kursen så att den anpassas efter det vanligaste tillbuden som kan inträffa hos dig t ex. luftvägsstopp, drunkningstillbud och fallskador. Hos oss hittar du kurser för kontoret, byggarbetsplatsen, förskolan, bostadsföreningen eller precis vad du behöver. De flesta kurserna kan genomföras på distans.

Utbildningarna inom brand ger kunskap om hur man kan arbeta förebyggande mot brand och öka förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö. Hur kan brandrisker samt skador till följd av brand reduceras? En praktiskt del ingår där vi tränar med handbrandsläckare. Rutiner vid utrymningssituationer tränas också. Många av kurserna kan genomföras på distans.

Det är viktigt att i förväg veta vad man bör göra vid en kris. Det kan handla om en tragisk händelse, en olycka, allvarlig sjukdom hos en medarbetare eller omorganisation och nedskärningar. Med rätt förberedelse hanterar ni kriser på ett framgångsrikt sätt som gör att verksamheten snabbt kan återgå till det normala igen. Kurserna kan genomföras på distans.

bottom of page