GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD

Att ha kunskap om hur brand kan förebyggas, hur den uppstår och dess förlopp är en förutsättning för att ni på ett tidigt stadium kan förhindra eller stoppa branden. 


Alla medarbetare behöver kunna agera ansvarsfullt och rätt i händelse av en brand och det krävs att verksamheten själv tar ansvar för att personal regelbundet genomgår utbildning i brandskydd.

Utbildningen ska ge ökad förståelse kring vilka skador brand orsakar på liv, egendom och miljö.

 

Deltagarna ges grundläggande kunskap och förståelse kring risker med brand och hur man bekämpar en brand på bästa sätt. På utbildningen kan ni vara upp till 20 personer/kurs. Här varvas teori med praktiskt träning att släcka brand med handbrandsläckare.

Kursinnehåll

  • Varna, rädda, larma, släck

  • Brandteori och förlopp

  • Lagar och rekommendationer

  • Förebyggande brandskydd

  • Handlingsplan vid brand

  • Utrymning

  • Olika typer av släckredskap

  • Praktisk övning med brandsläckare

  • Brandrisker på arbetsplatsen

 

Den praktiska övningen sker utomhus på lämplig plats eller inomhus med vår avancerade inomhusutrustning.

Utbildningslängd: 3 timmar

Deltagarantal: Max 20 personer

Datum: Enligt kundens önskemål

Plats: I kundens lokaler

Kursgaranti: Om du av någon anledning inte blir 100% nöjd med utbildningen, återbetalar vi kursavgiften

KUNDOMDÖMEN

Livrustning-Kunskap_för_säkerhets_skull.